Școala pentru Suflet - Viziune

Școala pentru Suflet este o școală a Sufletului și în același timp o școală a cărui scop final este acela de a te uni cu Sufletul. Înțelegând prin suflet o parte a Divinității care a creat Totul, acest paradox vine să exprime însuși faptul că doar experiențele și strădaniile de înțelegere a propriului Suflet sunt cele care îi permit încet, încet să devină cunoscut. Viața noastră așa cum o știm noi se sprijină pe același paradox - uităm cine suntem atunci când ne naștem și ne trăim, experința vieții materiale, ca să ne readucem aminte cine suntem.

În zile de astăzi, când străbatem împreună cu întreaga omenire mari transformări de conștiință și paradigmă, avem nevoie să ne redescoperim Sufletul mai mult ca oricând. Pentru a supraviețui avem nevoie să ne recăpătăm puterea personală și să ne readucem aminte cum să comunicăm și să fim în armonie cu noi înșine, cu universul, cu viața care vibrează în fiecare aspect al realității în care trăim.   În drumul nostru spre necunoscut, spre Noul Pământ, Sufletul este cel mai sigur și cel mai la îndemână ghid de care dispunem.

Apropierea și unirea cu Sufletul ne permite să ne repunem în drepturile noastre de Co-Creatori ai lumii în care trăim și astfel să depășim manipularea și controlul vieții noastre de către fricile, himerele, iluziile care ne-au ținut prizonieri atât de mult timp.

Școala pentru Suflet este o poartă prin care pot pătrunde toți cei care simt chemarea Sufletului, chemarea descoperirii de sine și care au decis să își asume responsabilitatea pentru propria lor viață.  

Există trei direcții, trei căi care definesc fundamentul Școlii și deși fiecare dintre aceste căi propune un anumit segment de cunoaștere și abordare, ele se întrepătrund formând până la urmă un tot. Parcurgerea acestor căi construiește pas cu pas un drum al cunoașterii, al evoluției, al readucerii aminte oferind răspunsuri din ce in ce mai complexe la întrebările existenței noastre:  cine suntem?, de ce am venit ?, ce ne-am propus să realizăm ?, de ce eu ?       

Cele trei căi propuse sunt:  

Calea Inițierii – calea trezirii Sinelui prin accesarea și integrarea Constiinței Christice

Calea Vindecării – calea iertării și iubirii față de propria ființă, propriul trup și Mama Pământ

Calea Manifestării – calea conștientizării și evoluției personale prin actul de manifestare

Întrepătrunse cu aceste 3 căi, Școala oferă o serie de sisteme complementare (reiki, cristaloterapie, New Paradigm – MTD /vindecare multidimensionala, etc) care vin să sprijine eforturile aplicanților în explorarea căilor și descoperirea de sine. 

Fiecare cale va conține mai multe ateliere. Unele dintre acestea există deja, alte urmeză să se nască. Oricum toate atelierele Școlii sunt la rândul lor o chemare și o expresie a Sufletului. De acea ele vor fi întotdeauna dinamice, pline de joc, culoare, râsete și lacrimi, îmbinând elemente diferite de cunoștere și dezvoltare personală într-un mod uneori neconformist, spargând tipare și eliberând energii creatoare și vindecătoare. 

Un aplicant al Școlii își va construi întotdeuna propriul său drum alegând acele module de studiu care îi sunt necesare, în ordinea și cu rapiditatea pe care el o dorește. Singura restricție pe care acesta o poate întâmpina este cea autoimpusă într-un mod mai mult sau mai puțin conștient. Astfel, recomandarea nostră  pentru orice aplicant este acea de a avea încredere în propria sa intuiție și ghidarea Sufletului său.

Motivația noastră, a celor de la Școala pentru Suflet este aceea de a împărtăși cunoaștere și experiențe personale tuturor celor care consideră că au nevoie de un sprijin. Ne considerăm astfel a fi mai mult mentori și îndrumători, mâini întinse de care la un moment dat poți să ai nevoie ca să îți continui drumul.     

În lumea Sufletului există două valențe – Iubirea și Lumina. Ele sunt cele care ne ghidează pe noi mentorii în ceea ce facem și pe orice aplicant. Astfel cu toții trăim provocarea de a ne oglindi unii în alții învățând, experimentând împreună manifestarea pură a Iubirii și Luminii din Sufletele noastre.    

Este important de precizat că denumirea de școală este folosită doar în sensul de a sublinia idea de a învăța ceva, în mod gradual și pentru un scop. De acea “Școala pentru Suflet” trebuie privită din perspectiva unei colecții de ateliere de studiu, fără a avea pretenția de a se încadra într-o formă acreditată de învățământ.